Lönsam dokumentation -Hur? tema  på  UnderhållsChefsForum
i Södertälje den 21 april 2010

   

Deltagare på UnderHållsChefsForum 21 april 2010 i Södertälje

Här träffas ett antal chefer från olika branscher på ett gemensamt frukostmöte.
Missade du Frukostmötet den 21 april i Södertälje?
Se en kort video från mötet

Dessa möten är mer än bara en plats där man kan diskutera och byta idéer med andra från olika branscher. Besök vårt webbaserade forum där deltagarna fritt kan byta erfarenheter med tillgång till vår expertpanel. Vill du också bli medlem? Anmäl dig här!
Det är än så länge kostnadsfritt men medlemskapet prövas av oss.

Några minnespunkter från mötet:
 

Mötet inleddes av Sören Söderqvist som Presenterade UHCF och Agendan. Sedan gick Sören över till att skillnader mellan projekterings- och förvaltningsfasen av anläggningar sett ur dokumentationsperspektivet. Sören gick genom vikten av ordning och reda vilket man i Dokumentationssammanhang kan åstadkomma med ex. BIM. Så att man bl.a.vet vem som gör vad.


Amund Axelsson från AMAX talade i temat: Hur hanterar man driftinstruktioner smartast i förvaltningsfasen? Amund berättade att Amax arbetat med digital fastighetsförvaltning i 10 år och hunnit skaffa sig en hel del erfarenheter av detta. Amax delar upp informationen i 1. Teknisk fastighetsinformation. 2. Försörjningssystem till produktion. Dessa kan man sedan göra om till förvaltningsinformation. Han sade även att det första en fastighetsförvaltare bör göra är att ta kontrollen över den totala informationen. (digitala original) Det gäller även att tillgängligöra informationen så att alla behövande kan komma åt den. Amund visade även ett praktik fall från Ericsson anläggningar i Kumla. Han talade även om att endast ca 40% av den totala informationsmängden finns i ritningar medans det i driftinstruktioner finns 60% och att ändå pratar alla om ritningar!


Hans Wessberg platschef ÅF Kontroll talade om Maskindirektivet och riskbehandling av maskiner och hur man kan rationalisera informationshanteringen. Hans berättade att C märkningen är absolut ingen kvalitetsgaranti utan bara att det finn en tillverkare som tar ansvar för produkten och tar på sig att följa direktiven som är lagtexter. Hans tog upp att när man gör upphandlingar och skriver kontrakt så är det oerhört viktigt att man kan lagstiftningen och gör glasklart vem som gör vad osv. och att här går det ofta jätte fel så att det inte ens går att reparera skadan. Hans beskrev även den tekniska dokumentationen för maskiner och säkerhetskomponenter som måste ingå. En annan intressant aspekt var att bruksanvisningar skall vara på svenska oavsett om koncernspråket är Engelska! Bruksanvisningen är ett juridiskt Dokument där man talar om hur man skall sköta, serva och underhålla produkten för att tillverkaransvaret skall gälla! Riskbedömningar har inget värde om man inte får något ut av det och dessutom följer upp och gör det man kommit fram till.


Magnus Wigren marknadsansvarig för Gold Pen Computing pratade om kvalitetssäkring av underhåll med hjälp av Mobila lösningar. Han tog upp att de traditionella metoderna gör att man får dubbelarbete, felkällor i form av feltolkningar av informationen och att man ofta missar vad, när och hur man gjort! Medans mobil kommunikation innebär 2 vägs kommunikation där du kan bygga in checklistor för avrapportering som gör att man kan kvalitetssäkra arbetet. Du kan även få hjälp att hitta objektet med hjälp av ett inbyggt GPS. Vid objektet kan du sen via RFID eller streckkoder registrera in dig och avrapportera objektes status, mätvärden, ta del av historiken eller skapa arbetsorder för det som behöver åtgärdas. Du kan även ta del av objektets artiklar om du behöver exempelvis en reservdel. Till slut får man även tidsåtgång och all denna information finns sen omedelbart tillgängligt  för andra som behöver tillgång till denna. Nu kan du äntligen säga hejdå till rondlistor i form av pyjamaslistor och får dessutom högre kvalitet och produktivitet på köpet!


Peter Björnholm AMG Manager Autoliv berättade om att resultatet av ordning och reda blir högre lönsamhet. Peter började med att berätta att Autoliv är ett bilsäkerhetsföretag vars produkter räddar 20 000 liv om året! Peter berättade att man har en grupp som kallas AMO där det finns kompetens från produktion, produktionsteknik, kvalitet, underhåll, och analysgruppen som sitter vid ett och samma bord och tar ansvar samt driver frågor som berör respektive produktionsavsnitt och finns på olika nivåer. AMG som Peter ansvarar för har 4 nyckeltal som man fokuserar på. Internfel, skrotkostnad, OEE och LMPU= vad det kostar att tillverka en enhet.

Resultatet av ordning och reda har genererat hitintills att skrot har minskat med 50%, internfelen med 35%, OEE/TAK ökat med 23%, LMPU minskade med 25% samtidigt som direktlönekostnaderna minskade med 2% under 2009. Peter poängterade att  har man en hög och effektiv produktion får du mycket gratis på vägen. Att man har tydliga mål och en tydlig organisation och att morgon mötena man har är ingen klagomur utan tillfällen där de redogör vad man vidtagit för åtgärder! Tänd upp ögonen på folk så att alla förstår varför så kommer mycket av sig självt. Peter tog även upp att det första steget mot förbättring är standardisering. Där ingen standard finns där kan inga förbättringar göras! Bäst i klassen mentalitet. Du får WOW effekten när personalen förstår varför och hur?

Vid pennan Matti Tuikkanen
RedaktionsChef UHCF

 

 
Vi på UHCF vill passa på att tacka samtliga föreläsare för deras mycket uppskattade insatser.

Missa inte nästa möte den 1 september anmäl dig redan nu!
Tema: Hållbar utveckling av människor och produktionsanläggningar -Hur?

Vill du veta mer om UHCF.SE? Klicka här