Essteknik - Header bild

Underhållsteknik

Vad är underhållsteknik?

åtgärder för att vidmakthålla eller återställa prestationsförmågan hos tekniska utrustningar, såväl hos ett helt tekniskt system som hos en enstaka komponent i systemet. Underhållet är en viktig faktor i driftsäkerheten, dvs. en produkts eller ett systems förmåga att ge tillfredsställande prestation trots uppkomna fel och efter utfört underhåll (jfr tillförlitlighet).

 

Inom Underhåll arbetar vi med …
 • Modernt underhåll
 • Proaktivt underhåll
 • Värdeskapande underhållsorganisation
 • Underhållsanalyser (MAP, PPA)
 • Riskbaserat underhåll (RCM, FMECA)
 • Tillståndstyrt Underhåll (TBU)
 • Rondsystem (1. Operatörer 2. Underhållstekniker)
 • System utredningar/utveckling (driftkostnader, prestanda)
 • Underhållsadministrativa system (Marknadsledande) TEKLA
 • System för underhållsdokumentation
 • Lean production, 5S, TPM
 • LCC/ LCP, ABC analyser
 • Mätmetoder TAK/OEE, MTBF, MTTR
 • Reservdelsoptimering
 • Optimering av underhållsplanering

Tänk på miljön dokumentera digitalt!

Vill Ni också:

utveckla underhållsfunktionen från kostnadsdrivande till värdeskapande?
komma ifrån förutbestämt och gå till tillståndsstyrt underhåll?
ha tillgång till ritningar, dokumentation, bilder, video direkt i underhållssystemet?
få tillgång till underhållssystemet via Internet/Intranet?
att ansvarig får SMS direkt vid fel?
själva kunna skapa och ändra rapporter/urval?
göra rätt från början genom att dra nytta av andras erfarenheter?
få ett system som alla både vill och kan använda?
höja era TAK-tal från 50% till  85-90%?
anlita en komplett leverantör från system, implementering till utbildning?

Det finns bara ett giltigt stopp för en produktionsanläggning

-Brist på kunder. Allt annat är slöseri.


AKRONYMER OCH DEFINITIONER
(Underhållsteknisk ordlista)

från olika företag och organisationer
 

A-anmärkning Besiktningsanmärkning som fått prioritet akut
ABT Allmänna bestämmelser för totalentreprenad
AU Avhjälpande underhåll
BPFI Ball Pass Frequency Inner race
BPFO Ball Pass Frequency Outer race
BSF Ball Spin Frequency
CBM Condition Based Maintenance
CMMS Computerised Maintenace Management System
CVD Chemical Vapour Deposition
EB Entreprenadbeskrivning
EFNMS European Federation of National Maintenance Societies
EK Entreprenadkontrakt
FFT Fast Fourier Transform
FMEA Failure Mode Effect Analysis
FMECA Failure Mode Effect Cause Analysis)
FU Förebyggande Underhåll
FUS Förebyggande Underhållssystem
ISO International Organisation for Standardisation
JIT Just in Time
KPI Key Performance Indicatores
LCC Life Cycle Cost
MAPS Dataverktyg i excelformat som används för att hantera TFÖR-data.
MAS Maskin Administrativ System
MDT Mean Down Time
MF Mängdföreteckning
MTBF Mean Time Between Failure
MTBM Mean Time Between Maintenance
MTTR Mean Time To Repair
NAFTA North American Free Trade Agreement
OEE Overall Equipment Effectiveness
PVD Physical Vapour Deposition
PAS Produktion Administrativt System
PCA Principal Component Analysis
PI Process Information
PLC Programmable Logical Controller, programmerbart logiskt system
PLS Partial Least Square
PMO Preventive Maintenance Optimisation.
PULS Punktlighet i samverkan
R PM Rounds Per Minute
RBI Risk Based Inspection
RCA Rote Cause Analysis
RCM Reliability Centered Maintenance
RMS Root Mean Square
ROI Return on investment
SPC Statistical Process Control
TAK Tillgänglighet, Anläggningseffektivitet,Kvalitetsutbyte (svensk översättning av OEE)
TBU Tillståndsbaserat underhåll
TPM Total Productive Maintenance (Management)
TPU Totalt Produktivt Underhåll (svensk översättning av TPM)
TQM Total Quality Maintenance
TUS Tooling Utility System
UF Upphandlingsföreskrift
UTEK Föreningen Underhållsteknik
V-anmärkning Besiktningsanmärkning med prioritet vecka

Upp